Fakultas Status NIP Nama
FBS TETAP NON PNS 11310861207462 Devi Hermasari
FBS TETAP NON PNS 11310880216463 Emi Nursanti
FBS TETAP NON PNS 11310851123465 Tri Sugiarto